Läxhjälp i franska

Det naturligaste i världen

Tintin

Läxhjälp blir allt vanligare. De flesta barn och ungdomar har någon gång under sin studietid behov av extra hjälp. Läxhjälp är då värdefullt. Som komplement till skolans och föräldrarnas engagemang.

Det kan gälla punktinsatser i ett ämne i vilket eleven känner sig osäker. Man kanske vill vässa redan goda kunskaper för att nå bättre betyg. Det kan även gälla att förbereda sig inför ett prov. Som elev får du då:

  • Fokusera på just de delar som du behöver.
  • Tid att ställa frågor.
  • Tillfälle att ta igen kunskapsluckor.
  • Studietips anpassade efter just dig.

Allt detta utan att tvingas anpassa dig efter andras studietakt. Det individuella fokuset ger dig de bästa förutsättningarna för djupare och mer meningsfull kunskapsinhämtning. Gamla missförstånd kan samtidigt redas ut.

Som förälder får du dels ett andra, av skolan oberoende utlåtande om ditt barns kunskapsnivå, styrkor och svagheter, dels löpande information om ditt barns utveckling. Detta ger trygghet i situationer som annars lätt kan orsaka oro.

Prissättning

Hur ser då det ekonomiska ut?

Under en tid kunde barn och ungdomar i grundskolan och gymnasiet dra fördel av möjligheten till avdragsgill läxhjälp. I franska, svenska eller andra ämen. Detta skedde inom ramen för RUT-avdragen, det vill säga regelverket för hushållsnära tjänster (lag 2007:346).

I praktiken innebar detta att du som förälder endast betalade halva kostnaden. Återstoden drogs av från din skatt precis som för vilken hushållsnära tjänst som helst. Sedan augusti 2015 betraktas emellertid inte längre läxhjälp som hushållsnära tjänst. Därmed blir läxhjälp i dag dyrare än tidigare.

Pris per 45 minuter: 475 kr. Pris per 60 minuter: 520 kr. Gäller såväl franska som svenska. Priser inkl. moms.

Högre frekvens kan ge lägre pris. Kontakta mig för mer information.


Frågor?

Hör av dig med dina frågor.


(Lämna tom)